Szkolenia

Szkolenia 2018-10-31T09:10:33+00:00

Zapisy na szkolenia  Szkolenia formularz zgłoszeniowy prosimy kierować na adres: centrumpromyczekszkolenia@gmail.com

lub tel. 532 457 194

Koordynator – Katarzyna Mrzygłód

Fundacja „Promyczek” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach 

maja zaszczyt zaprosić na Konferencję Naukową

„Czy to autyzm – różnicowanie zaburzeń.

Wsparcie osób z niepełnosprawnością, postulaty programu ‚Za życiem’ „

 

Data: 24.11.2018 r.

Miejsce: Dom Rekolekcyjny Karmelitów Bosych w Wadowicach

34-100 Wadowice ul. Karmelicka 24

 

Program Konferencji:

8:45 – 9:15 Rejestracja uczestników

9:15 – 9:30 Otwarcie konferencji

mgr Agata Janosz-Jarzyna Prezes Fundacji “Promyczek”

mgr Barbara Pindel-Polaszek Dyrektor PCPR w Wadowicach

9:30 – 10:30 “Autyzm, ADHD FASD – współwystępowanie, różnicowanie zaburzeń”

lek. med. spec. psychiatra dzieci i młodzieży Zofia Szepczyńska

10:30 – 11:30 “Zaburzenia komunikacji w autyzmie. Diagnoza różnicująca”

mgr Joanna Wójtowicz-Pałasz, Logopeda Kliniczny Terapii Wczesnodziecięcej oraz Pedagog

11:30 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 13:00 “Autyzm: choroba XXI wieku – wskazania do diagnostyki genetycznej zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASDs)”

prof. Robert Śmigiel genetyk, neonatolog, pediatra

13:00 – 14:00 „Wsparcie osób z niepełnosprawnością – obszary problemowe,  postulaty programu ‚Za życiem’, wyzwania na przyszłość”

dr Maria Łuszczyńska, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

14:00 – 15:00 “Dieta dla dzieci z Autyzmem” mgr Monika Kamińska, dietetyk

 

Zapisy: Formularz rejestracyjny

Opłata konferencyjna: 50 zł

Konto: Bank PEKAO S.A 95 1240 4197 1111 0010 4863 8736

Fundacja „Promyczek” 34-120 Andrychów, ul. Starowiejska 17a

tytułem: Konferencja18 – imię i nazwisko uczestnika/ów

 

WSPÓŁORGANIZATOR: http://www.pcpr-wadowice.pl/

Podczas Konferencji będzie możliwość zakupu pozycji Wydawnictwa Edukacyjnego na stoisku https://we.pl/

 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH I KURSACH

ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ „PROMYCZEK”

Aby wziąć udział w wybranych przez Państwa szkoleniach należy:

  1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy – do pobrania
  2. Po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia należy dokonać wpłaty na konto:

Dane do przelewu: Fundacja „Promyczek” Targanice ul. Dobra 4, 34-120 Andrychów

Bank PEKAO S.A 53 1240 4197 1111 0010 7231 2439

w tytule przelewu: ‚Nazwa szkolenia – imię nazwisko uczestnika

  1. W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które otrzymały mailem potwierdzenie dokonania wpłaty oraz potwierdzenie kwalifikacji na szkolenie.
  2. Nabór zostaje zamknięty po tym jak wpłat dokona przewidziana na dane szkolenie liczba osób. Jeśli nabór jest zamknięty nie należy już dokonywać wpłat ponieważ to oznacza, że nie ma już miejsc na dane szkolenie.
  3. Faktura zostanie wystawiona zgodnie z danymi wprowadzonymi podczas rejestracji.
  4. W przypadku rezygnacji ze szkolenia należy poinformować o tym pisemnie, najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem szkolenia.
  5. Fundacja „Promyczek” zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. W takim wypadku następuje zwrot wpłat uczestnikom.

UWAGA:

Osoby biorące udział w szkoleniach i kursach organizowanych przez Fundację „Promyczek” zobowiązują się do przestrzegania praw związanych z ochroną własności intelektualnej tj:

– materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi, zabrania się kopiowania ich całości lub fragmentów bez uzyskania zgody autora;

– zabrania się używania wszelkich urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk bez wyraźnej, pisemnej zgody organizatora kursu.

Szkolenia i kursy mają charakter kursów doskonalących dla specjalistów i rodziców, co oznacza, że wiedzę z nich wyniesioną można wykorzystywać wyłącznie do pracy z pacjentami, dziećmi.

Nasze formy doskonalenia nie uprawniają do prowadzenia szkoleń.

 

Zapraszamy do udziału w warsztatach:

 

 

Zapraszamy do udziału w warsztatach:

 

Temat szkolenia: WARSZTATY DLA PROFESJONALISTÓW:

WPŁYW PRZETRWAŁYCH ODRUCHÓW WCZESNODZIECIECYCH NA

FUNKCJONOWANIE UCZNIÓW SZKÓŁ SPECJALNYCH

Prowadzący: mgr Joanna Serwińska
Pedagog specjalny, Terapeuta INPP, BI, diagnosta neurorozwojowy pracujący  w oparciu o blok INPP, MFDR oraz standaryzowane Baterie PTPiP, dyrektor EDplus Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Wspiera rodziców szukających pomocy w rozwiązywaniu trudności wychowawczych. Obejmuje terapią dzieci z problemami emocjonalnymi, poznawczymi i społecznymi.

Na stałe współpracując z warszawską Akademią Pedagogiki Specjalnej oraz Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń, propaguje wiedzę z zakresu neurorozwoju dziecka oraz pedagogiki specjalnej.

Termin: 20.04.2018r.
Czas trwania: Całodniowe 9:00 – 17:00
Koszt: 240 zł
Miejsce: Fundacja „Promyczek” ul. Starowiejska 17a, 34-120 Andrychów
Odbiorcy: Logopedzi, psycholodzy, pedagodzy, rodzice
Program: PRZEBIEG WARSZTATÓW

CZ I – wykładowa : anatomia mózgu etapy; dojrzewania układu nerwowego w kontekście odruchów pierwotnych i posturalnych cechy mózgu a zaburzony rozwój.

CZ II – praktyczna : ATOS – asymetryczny odruch toniczny: prezentacja praktyczna, omówienie roli w rozwoju oraz wpływu przetrwałego odruchu na funkcjonowanie dzieci i młodzieży

Odruch Moro wraz z odruchem strzemiączkowym, odruchem CO2 oraz problemami widzenia skotopowego : prezentacja praktyczna, omówienie roli w rozwoju oraz wpływu przetrwałego odruchu na funkcjonowanie dzieci i młodzieży.

TOB- toniczny odruch błędnikowy : prezentacja praktyczna, omówienie roli w rozwoju oraz wpływu przetrwałego odruchu na funkcjonowanie dzieci  i młodzieży.

STOS – symetryczny odruch toniczny szyjny :prezentacja praktyczna, omówienie roli w rozwoju oraz wpływu przetrwałego odruchu na funkcjonowanie dzieci i młodzieży.

Odruch Galanta: prezentacja praktyczna, omówienie roli w rozwoju oraz wpływu przetrwałego odruchu na funkcjonowanie dzieci i młodzieży.

Odruchy oralne i chwytne: prezentacja praktyczna, omówienie roli        w rozwoju oraz wpływu przetrwałego odruchu na funkcjonowanie dzieci i młodzieży

CZ III – WARSZTATOWA

• wybrane odruchy wczesnodziecięce a zaburzenia percepcji wzrokowej  i słuchowej, zaburzenia koncentracji uwagi, nadruchliwość, lęki, trudności posturalne i zaburzenia równowagi, zachowania niepożądane, agresja i autoagresja, nadwrażliwość dotykowa, słuchowa i wzrokowa, moczenie nocne, trudności w nawiązywaniu relacji społecznych

• wybrane przez uczestników zagadnienia wynikające z ich praktyki zawodowej  w kontekście wiedzy z zakresu psychologii neurofizjologicznej

Każda osoba otrzyma Zaświadczenie uczestnictwa oraz pakiet materiałów szkoleniowych.

Warunki uczestnictwa Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres mailowy: centrumpromyczekszkolenia@gmail.com

Nabór otwarty!

 

Temat szkolenia: TERAPIA I EDUKACJA DZIECKA Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU
Prowadzący: mgr Magdalena Poraj-Porawska
Dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Promyczek”  w Andrychowie, Pedagog specjalny, tyflopedagog, terapeuta neurorozwojowy (Integracja Sensoryczna SI, INPP – terapia odruchów), specjalizuje się w pracy  z dziećmi z autyzmem oraz z problemami w zachowaniu. Prowadzi również terapię dzieci niewidomych i niedowidzących.

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Metropolitan University w Londynie.

Termin: 26.01.2018r.
Czas trwania: 16:00 – 20:00
Koszt: 120 zł
Miejsce: Fundacja „Promyczek” ul. Starowiejska 17a, 34-120 Andrychów
Odbiorcy: Logopedzi, psycholodzy, pedagodzy, rodzice
Program: Co to jest autyzm – aktualna wiedza na temat autyzmu,

·         wybrane metody terapii dzieci z autyzmem,

·         rewalidacja, IPET

·         zaburzenia sensoryczne występujące u dzieci z autyzmem,

·         modyfikacje zachowań,

·         potrzeby edukacyjne osób z autyzmem,

·         współpraca ze specjalistami i rodziną.

 

Każda osoba otrzyma Zaświadczenie oraz pakiet materiałów szkoleniowych.

Warunki uczestnictwa Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres mailowy: centrumpromyczekszkolenia@gmail.com

Nabór otwarty!

Temat szkolenia: TERAPIA MAŁYCH DZIECI Z AUTYZMEM (do 4 r.ż.)
Prowadzący: mgr Magdalena Poraj-Porawska
Dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Promyczek”  w Andrychowie, Pedagog specjalny, tyflopedagog, terapeuta neurorozwojowy (Integracja Sensoryczna SI, INPP – terapia odruchów), specjalizuje się w pracy z dziećmi z autyzmem oraz z problemami w zachowaniu. Prowadzi również terapię dzieci niewidomych i niedowidzących.

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Metropolitan University w Londynie.

Termin: 23.02.2018r.
Czas trwania: 16:00 – 20:00
Koszt: 120 zł
Miejsce: Fundacja „Promyczek” ul. Starowiejska 17a, 34-120 Andrychów
Odbiorcy: Logopedzi, psycholodzy, pedagodzy, rodzice
Program: Co to jest autyzm – aktualna wiedza na temat autyzmu dziecięcego,

·         wybrane metody terapii małych dzieci z autyzmem,

·         wczesne wspomaganie

·         zaburzenia sensoryczne występujące u dzieci z autyzmem,

·         obserwacja i interpretacja zachowań występujących u osób z autyzmem,

·         potrzeby edukacyjne osób z autyzmem,

·         współpraca z rodziną.

Każda osoba otrzyma Zaświadczenie oraz pakiet materiałów szkoleniowych.

Warunki uczestnictwa Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres mailowy: centrumpromyczekszkolenia@gmail.com

Nabór otwarty!

 

Temat szkolenia: DIAGNOSTYKA I MIOTERAPEUTYCZNA STYMULACJA ZABURZEŃ ORALNYCH              U NOWORODKÓW I NIEMOWLĄT – NOWE PODEJŚCIE
Prowadzący: dr Mira Rządzka
dr nauk o zdrowiu Mira Rządzka, neurologopeda, trener/nauczyciel Masażu Shantala i Shantala Special Care
Termin: 17-18.11.2018r.
Czas trwania: 8:00 – 16:00
Koszt: 430 zł
Miejsce: Fundacja „Promyczek” ul. Starowiejska 17a, 34-120 Andrychów
Odbiorcy: Logopedzi, neurologopedzi, studenci logopedii, neurologopedii
Program: Warunki normatywnego rozwoju odruchów i funkcji oralnych

– okres prenatalny

– przebieg porodu

– metody oceny noworodka

Diagnoza uwarunkowań anatomicznych układu oralnego noworodka:

– elementy anatomii układu oralnego, biorącego udział w poborze pokarmu

– skale oceny ankyloglosji

Diagnoza uwarunkowań fizjologicznych (pozycja spoczynkowa aparatu oralnego, oddychania, poboru pokarmu: fizjologia ssania i połykania)

Normatywne odruchowe reakcje oralne (PNR-y) noworodka i niemowlęcia

– ocena normatywnych PNR-ów

– ontogeneza umiejętności pokarmowych

Najczęściej spotykane zaburzenia odruchowych reakcji oralnych: ocena momentów strategicznych – propozycja własna

Mioterapia w stymulacji zaburzonych funkcji pokarmowych – propozycja własna. Dobór stymulacji do problemu dziecka. Formułowanie diagnozy i programu stymulacji.

Każda osoba otrzyma Zaświadczenie oraz pakiet materiałów szkoleniowych.

Warunki uczestnictwa Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres mailowy: centrumpromyczekszkolenia@gmail.com

Nabór otwarty!

zapisy prosimy kierować na adres: centrumpromyczekszkolenia@gmail.com

lub tel. 532 457 194

Katarzyna Mrzygłód

Koordynator projektu