Neurologopeda, terapeuta metody Palin PCI. Prowadzi terapię niemowląt i małych dzieci, również młodzieży i dorosłych w zakresie terapii karmienia, terapii z elementami AAC oraz terapii jąkania w nurcie modyfikacji.

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek: Logopedia z wczesną interwencją logopedyczną.

Absolwentka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, kierunek:  Neurologopedia z elementami tyflologopedii.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie
 • Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych- diagnoza i usprawnianie
 • Dyslalia ankyloglosyjna- o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skutecznej terapii
 • Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy
 • Uprawnienia do prowadzenia badania słuchu z wykorzystaniem Screeningowego Audiometru Tonalnego (SAT) – Słuch obwodowy i centralne przetwarzanie słuchowe
 • Jąkanie i inne zaburzenia płynnego mówienia – sukcesy i porażki terapeutyczne w pracy logopedy
 • Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej
 • Alkoholowe uszkodzenie płodu FAS/pFAS – geneza, objawy, diagnoza, praca z dzieckiem i profilaktyka
 • MAKATON
 • Warsztaty „Terapeuta- rodzic… jak sprawić, aby ta relacja satysfakcjonowała obie strony?”
 • Kreatywne warsztaty logopedyczne terapii głoski [S] – Kraków 2017
 • Metoda Werbo-Tonalna, I stopień
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z dysfunkcją pasażu pokarmowego oraz symptomatologią dysfagii – moduł 1
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z dysfunkcją pasażu pokarmowego oraz symptomatologią dysfagii – moduł 2
 • AAC- wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób ze specjalnymi potrzebami w komunikacji
 • Karmienie terapeutyczne „Human Touch” – kurs podstawowy
 • Terapia interakcyjna rodzic – dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do lat 7 – PALIN PCI
 • Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym
 • Wpływ przetrwałych odruchów wczesnodziecięcych na funkcjonowanie uczniów szkół specjalnych
 • Diagnostyka i mioterapeutyczna stymulacja zaburzeń oralnych u noworodków i niemowląt – nowe podejście
 • Stymulacja traktu ustno – twarzowego
 • Terapia osób jąkających się w nurcie modyfikacji jąkania
 • Udział w licznych konferencjach