Neurologopeda i pedagog specjalny, prowadzi terapię dzieci i młodzieży.

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, kierunek: Neurologopedia kliniczna.

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, specjalność: Nauczycielska z logopedią.

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierunek: Logopedia.

Absolwentka Kujawsko-Pomorskiej Wyższej Szkoły w Bydgoszczy, kierunek: Oligofrenopedagogika.

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, specjalność: Pedagogika specjalna, terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Integracja odruchów ustno-twarzowych wg dr Swietlany Masgutovej cz. I
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia
 • Wczesna diagnoza i stymulacja
 • Diagnostyka i mioterapeutyczna stymulacja zaburzeń oralnych u noworodków i niemowląt – nowe podejście
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®
 • Opóźniony rozwój mowy. Diagnoza i terapia
 • Udział w licznych konferencjach
 • Nadmierne ślinienie – techniki terapeutyczne
 • Niemowlak u logopedy, część I. Opieka logopedyczna nad niemowlęciem-wprowadzenie
 • Trening karmienia logopedycznego od podstaw
 • Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem metody werbo-tonalnej
 • Od jedzenia do mówienia – rola funkcji pokarmowych dla rozwoju mowy
 • Johansen Indywidualna Stymulacja Słuchu
 • Diagnoza miofunkcjonalna
 • Gryzienie i żucie- praktyczne wskazówki jak usprawnić funkcje związane z jedzeniem
 • Terapia sygmatyzmu bocznego
 • Trening karmienia logopedycznego od podstaw
 • Gryzaki w profilaktyce i terapii logopedycznej
 • Ocena funkcjonalno- anatomiczna jamy ustnej noworodków i niemowląt