Pedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, zajmuje się terapią małych dzieci z różnymi wyzwaniami rozwojowymi.

Absolwentka Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, kierunek: Pedagogika, specjalność: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna

Absolwentka Studiów z zakresu Integracji Sensorycznej Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Brzegu

Ukończone kursy i szkolenia:

  • Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku
  • Terapia małego dziecka z autyzmem (do 4 r.ż.)
  • Integracja Sensoryczna dla nauczycieli i osób pracujących z dziećmi
  • Udział w konferencjach naukowych
  • Uszkodzenia narządu słuchu – diagnoza i terapia logopedyczna
  • Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody Werbo-tonalnej