Pedagog specjalny, tyflopedagog, diagnosta neurorozwojowy SI oraz INPP, specjalizuje się w pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem oraz z problemami w zachowaniu. Prowadzi również terapię dzieci niewidomych i niedowidzących. Stopień nauczyciela dyplomowanego. Prowadzi szkolenia z zakresu diagnozy i terapii dzieci z ASD.

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu

Jagiellońskiego oraz Metropolitan University w Londynie.

Ukończone kursy i szkolenia dotyczące terapii:

 • INPPP – Integracji Odruchów Pierwotnych wg S. Goddart-Blythe
 • ESDM – Early Start Denver Model – terapia małych dzieci z autyzmem
 • TEACCH
 • Integracja Sensoryczna
 • Team-Teach
 • Matematyka dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • Logika i komunikacja u dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • Zarządzanie zachowaniami u dzieci z ASD
 • ABA – podstawy terapii behawioralnej
 • PECS – komunikacja wspomagająca i alternatywna
 • Makaton – II stopień
 • Udział w licznych konferencjach