Neurologopeda, instruktor Masażu Shantali, prowadzi terapię niemowląt, dzieci, młodzieży i dorosłych.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego – Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii

Absolwentka Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej, specjalność: Logopedia z elementami neurologopedii

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalność: Nauczycielska

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Elektrostymulacja w terapii logopedycznej
 • AAC-Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących
 • EEG BIOFEEDBACK
 • Kinesiotping w logopedii i fizjoterapii stomatologicznej
 • Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody Werbo-tonalnej
 • Instruktorski Kurs Masażu wg Metodyki Holenderskiej Organizacji Shantali (VSD)
 • Arteterapia i terapia Zajęciowa
 • Makaton
 • Karta Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia
 • Integracja Sensoryczna dla nauczycieli i osób pracujących z dziećmi
 • Wielokierunkowość nowoczesnej terapii zajęciowej
 • Terapia i edukacja dziecka ze spektrum autyzmu
 • Terapia małego dziecka z autyzmem (do 4 r.ż.)
 • Stymulacja traktu ustno-twarzowego
 • Diagnostyka i mioterapeutyczna stymulacja zaburzeń oralnych u noworodków i niemowląt – nowe podejście
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®
 • Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych – diagnoza, metody terapii
 • Udział w licznych konferencjach