Temat szkolenia: ANKYLOGLOSSIA U NOWORODKÓW I NIEMOWLĄT

Prowadzący: dr n. o zdrowiu Mira Rządzka

Mira Rządzka – doktor nauk o zdrowiu, neurologopeda, specjalizuje się we wczesnych oddziaływaniach neurologopedycznych u noworodków i niemowląt z zaburzeniami oralnymi, w zaburzeniach dysfagicznych u dzieci i dorosłych, zaburzeniach rozwoju komunikacji u dzieci z ASD czy zaburzeniami genetycznymi.
Wieloletni wykładowca akademicki (UM Wrocław, UAM Poznań, UZ Zielona Góra, APS Warszawa). Autorka licznych specjalistycznych publikacji dla logopedów, recenzentka wielu pozycji dotyczących wczesnych oddziaływań logopedycznych oraz pomocy logopedycznych. Współautorka książki „Profilaktyka i terapia dysfunkcji oddechowych u dzieci” (Skorek E., Rządzka M.), „Odruchy oralne u noworodków i niemowląt” (2019). Współzałożycielka Polskiego Związku Logopedów. Dla portalu www.logopeda.org.pl prowadziła przez 9 lat Konsultacyjną Poradnię Internetową.
Inicjatorka akcji społecznej logopedów „Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych” (DBDL).
Stale współpracuje z wieloma stowarzyszeniami, fundacjami i portalami wspierającymi rodziców dzieci z zaburzeniami mowy. Organizatorka turnusów neurologopedycznych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji.

Termin: 23.05.2021 r.

Czas trwania: całodniowe 10:00 – 16:30 (8h dydaktycznych)

Koszt: 550 zł

Miejsce: Fundacja „Promyczek” ul. Krakowska 83L, 34-120 Andrychów

Odbiorcy :Logopedzi, doradcy laktacyjni, neonatolodzy, położne

Cel szkolenia: Przybliżenie trudności w ssaniu u dzieci z ankyloglossią, metody korekcji, wspomaganie karmienia

Program:

1. Rodzaje wędzidełek jamy ustnej, definicje, funkcje
2. Histologiczna struktura wędzidełek
3. Anatomiczno – fizjologiczne uwarunkowania dna jamy ustnej
4. Ankyloglossia – klasyfikacja zaburzenia (wędzidełka języka, wargi górnej i dolnej, policzków)
5. Konsekwencje ankyloglossii u noworodków i niemowląt w oparciu o doniesienia badawcze – badania własne
6. Konsekwencje nieprawidłowości w budowie wędzidełek
7. Diagnoza: ocena wędzidełek
8. Procedury w leczeniu ( frenotomia, frenulectomia)
9. Mioterapia przed i po frenulotomii – propozycja własna
10. Współpraca specjalistów : logopeda/chirurg/doradca laktacyjny

Uczestnicy otrzymują Zaświadczenie uczestnictwa w kursie oraz skrypt do części teoretycznej.

W cenie szkolenia obiad i przerwy kawowe ze słodkim poczęstunkiem.

Warunki uczestnictwa: Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy: TUTAJ

Prosimy o wpłatę zadatku w wysokości 200 zł w ciągu 14 dni od rejestracji i przesłanie dowodu wpłaty na adres email: szkolenia@centrum-promyczek.pl
Konto Bankowe:
Fundacja „Promyczek”
34-120 Andrychów, ul. Starowiejska 17 a
Bank PEKAO S.A.: 95 1240 4197 1111 0010 4863 8736
tytułem: Szkolenie Ankylo – imię i nazwisko Uczestnika

Dotrzymanie terminów płatności przez Uczestników, jest równoznaczne z dotrzymaniem naszych zobowiązań wobec Prowadzących.

Brak regulaminowych wpłat może skutkować odwołaniem szkolenia z powodu braku gwarancji utworzenia się grupy.