Temat szkolenia: Elektrostymulacja w terapii logopedycznej
 
Prowadząca: dr n.med. Elżbieta Radkowska, Neurologopeda Asystent w Klinice Hospitalizacji Jednego Dnia Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie (Pracownia Patofizjologii Mowy). Zajmuje się diagnozą i terapią neurologopedyczną pacjentów z wadami twarzoczaszki. Od 9-ciu lat jest współorganizatorem turnusów logopedycznych dla dzieci z wadą rozszczepową twarzy. Współpracuje z Fundacją „Rozszczepowe Marzenia” w Warszawie.
Program ramowy:
1. Elektrostymulacje: zarys historyczny, bezpieczeństwo wykonania zabiegów, higiena,
wskazania i przeciwwskazania.
2. Elektrostymulacja w logopedii
-anatomiczne podłoże zabiegów
-ćwiczenia wspomagające terapię
3. Elektrostymulacja w terapii pacjentów z wadami twarzoczaszki
4. Aparat do elektrostymulacji: przygotowanie do zabiegu, rodzaje elektrod, parametry
5.Część praktyczna
Cena szkolenia: 680 zł           ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA
 
Czas trwania: 10:00 – 15:00 (7 godz. dydaktycznych)
Termin: 9.04.2021 r.
Miejsce: Fundacja „Promyczek” ul. Krakowska 83L, 34-120 Andrychów
Odbiorcy: Logopedzi, neurologopedzi, fizjoterapeuci.

Uczestnicy otrzymują Zaświadczenie uczestnictwa w kursie oraz skrypt do części teoretycznej.

W cenie szkolenia przerwy kawowe ze słodkim poczęstunkiem.

 

Na szkoleniu pracujemy na elektrostymulatorze Multitronic MT3 i Multitronic MT4.

Nie trzeba mieć ze sobą własnego sprzętu!

 

Warunki uczestnictwa: Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy: TUTAJ
zapisy na listę rezerwową: szkolenia@centrum-promyczek.pl

Prosimy o wpłatę zadatku w wysokości 200 zł w ciągu 5 dni od rejestracji i przesłanie dowodu wpłaty na adres email: szkolenia@centrum-promyczek.pl
Konto Bankowe:
Fundacja „Promyczek”
34-120 Andrychów, ul. Starowiejska 17 a
Bank PEKAO S.A.: 33 1240 4197 1111 0011 0264 0819 !Uwaga zmiana nr konta!
tytułem: Szkolenie ELEKTRO 4.2022 – imię i nazwisko Uczestnika

Dotrzymanie terminów płatności przez Uczestników, jest równoznaczne z dotrzymaniem Naszych zobowiązań wobec Prowadzących.

Brak regulaminowych wpłat może skutkować odwołaniem szkolenia z powodu braku gwarancji utworzenia się grupy.