Temat szkolenia: WCZESNA DIAGNOZA I STYMULACJA LOGOPEDYCZNA

Prowadzący: dr n. o zdrowiu Mira Rządzka

Mira Rządzka – doktor nauk o zdrowiu, neurologopeda, specjalizuje się we wczesnych oddziaływaniach neurologopedycznych u noworodków i niemowląt z zaburzeniami oralnymi, w zaburzeniach dysfagicznych u dzieci i dorosłych, zaburzeniach rozwoju komunikacji u dzieci z ASD czy zaburzeniami genetycznymi.
Wieloletni wykładowca akademicki (UM Wrocław, UAM Poznań, UZ Zielona Góra, APS Warszawa). Autorka licznych specjalistycznych publikacji dla logopedów, recenzentka wielu pozycji dotyczących wczesnych oddziaływań logopedycznych oraz pomocy logopedycznych. Współautorka książki „Profilaktyka i terapia dysfunkcji oddechowych u dzieci” (Skorek E., Rządzka M.), „Odruchy oralne u noworodków i niemowląt” (2019). Współzałożycielka Polskiego Związku Logopedów. Dla portalu www.logopeda.org.pl prowadziła przez 9 lat Konsultacyjną Poradnię Internetową.
Inicjatorka akcji społecznej logopedów „Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych” (DBDL).
Stale współpracuje z wieloma stowarzyszeniami, fundacjami i portalami wspierającymi rodziców dzieci z zaburzeniami mowy. Organizatorka turnusów neurologopedycznych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji.

Termin: 22.05.2021 r.

Czas trwania: całodniowe 10:00 – 18:00 (10h dydaktycznych)

Koszt: 550 zł

Miejsce: Fundacja „Promyczek” ul. Krakowska 83L, 34-120 Andrychów

Odbiorcy: Szkolenie przeznaczone jest dla logopedów, którzy rozpoczynają pracę z noworodkami, niemowlętami. Omawia pojęcia cele wczesnej stymulacji, istotę wywiadu oraz warunki prawidłowego rozwoju funkcji oralnych. W trakcie uczestnicy poznają metody diagnostyczne prymitywnych reakcji oralnych u noworodków i niemowląt, diagnozy warunków anatomicznych, rozwoju fonacji, oraz sposoby ich stymulacji, sposoby formułowania diagnozy stwierdzonych zburzeń.

Program:

1. Cele i pojęcia wczesnej interwencji.
2. Czynniki warunkujące prawidłowy rozwój dziecka od poczęcia: czynniki endo- i egzogenne; istota wywiadu rozwój odruchowych reakcji oralnych (PNR) w okresie prenatalnym.
3. Warunki okołoporodowe: poród: norma i patologia; metody diagnostyczne noworodka.
4. Diagnoza PNR : norma i patologia, momenty strategiczne – propozycja własna.
5. Znaczenie mechanizmów kompensacyjnych w odruchowych reakcjach oralnych.
6. Omówienie innych metod diagnostycznych, adekwatnych do oceny rozwoju dziecka: ocena funkcji pokarmowych, zasady badania mowy wczesnodziecięcej i dg wieku rozumienia mowy wg Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej wg. T. Hellbruge i Lajosi.
7. Warunki prawidłowego rozwoju mowy od urodzenia do końca 1 r.ż. : dojrzewanie odruchów istotnych dla rozwoju mowy; formy aktywności prewerbalnej; rozwój fonacji pozytywnej; karmienie naturalne i zasady karmienia terapeutycznego; kalendarz funkcji pokarmowych.
8. Wczesna stymulacja sfery oralnej u noworodków i niemowląt w przypadku zaburzeń oralnych – propozycja własna.

Uczestnicy otrzymują Zaświadczenie uczestnictwa w kursie oraz skrypt do części teoretycznej.

W cenie szkolenia obiad i przerwy kawowe ze słodkim poczęstunkiem.

 

Warunki uczestnictwa: Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy: TUTAJ

Prosimy o wpłatę zadatku w wysokości 200 zł w ciągu 14 dni od rejestracji i przesłanie dowodu wpłaty na adres email: szkolenia@centrum-promyczek.pl
Konto Bankowe:
Fundacja „Promyczek”
34-120 Andrychów, ul. Starowiejska 17 a
Bank PEKAO S.A.: 95 1240 4197 1111 0010 4863 8736
tytułem: Szkolenie Stymulacja – imię i nazwisko Uczestnika

Dotrzymanie terminów płatności przez Uczestników, jest równoznaczne z dotrzymaniem Naszych zobowiązań wobec Prowadzących.

Brak regulaminowych wpłat może skutkować odwołaniem szkolenia z powodu braku gwarancji utworzenia się grupy.