Project Description

Diagnoza zaburzeń karmienia polega na wywiadzie, obserwacji i ocenie w zakresie kompetencji związanych z pobieraniem pokarmu. Wczesna diagnoza problemów związanych ze ssaniem, przyjmowaniem pokarmu z łyżeczki, gryzieniem, żuciem daje możliwość prawidłowego rozwoju reakcji ruchowych i emocjonalnych podczas przyjmowania pokarmów.

Dla kogo?

Karmienia terapeutycznego wymagają dzieci:

  • z obniżonym lub podwyższonym napięciem mięśniowym,
  • z wadami twarzoczaszki,
  • z mózgowym porażeniem dziecięcym,
  • u których występuje wybiórczość lub awersja pokarmowa,
  • z autyzmem, u których występują problemy jelitowe, wybiórczość lub nietolerancje pokarmowe
  • z zaburzeniami Integracji sensorycznej.