Project Description

Diagnoza przeznaczona dla dzieci z trudnościami w nauce lub/i zachowaniu. Pełną diagnozę neurorozwojową można przeprowadzić dopiero, gdy dziecko wystarczająco współpracuje, aby możliwe było przeprowadzenie testów.

Co daje diagnoza?

Wyniki badania diagnostycznego stanowią podstawę stworzenia indywidualnego programu ćwiczeń, które dziecko wykonuje codziennie pod nadzorem rodziców.

Co miesiąc ocenia się postępy dziecka i dokonuje weryfikacji programu.