Project Description

Zapraszamy na diagnozę narzędziem ADOS 2 w Andrychowie.

Wywiad z rodzicem skupia się na stwierdzeniu przyczyn trudnych zachowań dziecka (płaczliwość, agresja, męczliwość, ogólny niepokój, słabo rozwijająca się mowa, słaby kontakt wzrokowy) Pozwala na wstępną ocenę prawidłowości rozwoju dziecka w zakresie rozwoju społecznego oraz umiejętności komunikowania się. W większości przypadków, jeśli nawet występują jakieś nieprawidłowości rozwojowe, kończą się one wizytami u logopedy lub prostymi ćwiczeniami w zaciszu domowym. Część badanych dzieci wymaga dalszej diagnostyki i terapii w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu. Ponieważ ASD jest złożonym schorzeniem, które często występuje wraz z innymi chorobami lub zaburzeniami uczenia się.

Badanie z dzieckiem zajmuje około 60 min.

Omówienie wyników badania ADOS 2 następuje na kolejnej wizycie.