Project Description

Zapraszamy na diagnozę narzędziem ADOS 2 w Andrychowie.

Wywiad, z rodzicem lub diagnozowanym dorosłym, skupia się na stwierdzeniu przyczyn zachowań postrzeganych jako trudne lub zaburzone. Pozwala na wstępną ocenę prawidłowości rozwoju i funkcjonowania w zakresie rozwoju społecznego oraz umiejętności komunikowania się.

Badanie testem ADOS 2  zajmuje około 60 min. Adekwatnie do wieku oraz rozwoju mowy dobierany jest moduł testu ADOS 2. Gdy badaniem objęte jest dziecko, rodzic może pozostać z nim w gabinecie, stosując sie do zaleceń diagnosty.

Omówienie wyników badania ADOS 2 oraz wydanie pisemnej opinii następuje na kolejnej wizycie.