Project Description

Elektrostymulacja to zabieg elektroleczniczy, w którym wykorzystuje się prąd impulsowy. Najczęściej spotyka się elektrostymulację mięśni i nerwów.

Elektrostymulacja wykonywana jest dwiema elektrodami. Jedną z nich terapeuta umieszcza na wewnętrznej stronie przedramienia, drugą dotyka poszczególnych punktów na języku, wargach i podniebieniu. Zabieg trwa około 10 minut i jest całkowicie bezbolesny! Pacjent może odczuwać jedynie delikatne mrowienie.
Największą skuteczność osiąga się, poddając się serii 10 zabiegów, 4-5 razy w tygodniu. Zabiegi można wykonywać w cyklu:
I seria – 2 tygodnie przerwy, II seria – minimum 2 miesiące przerwy – III seria.

Przed zabiegiem przeprowadzany jest szczegółowy wywiad z pacjentem, terapeuta może również poprosić o zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zabiegów.

Dla kogo jest elektrostymulacja?
Zabieg może być wykonywana u osób w każdym wieku. Elektrostymulacja w obrębie jamy ustnej polecana jest wszystkim:

 • osobom po przebytej operacji jamy ustnej (szczególnie po korekcji rozszczepów)
 • jako uzupełnienie terapii logopedycznej lub ortodontycznej:
  – zaburzenia głosu,
  – dysfagia – zaburzenia połykania,
  – opóźniony rozwój mowy,
  – brak tzw. pionizacji języka,
  – wady wymowy,
  – obniżone napięcie mięśniowe sfery orofacjalnej, np. u osób z Zespołem Downa,
  – zaburzeń słuchu wynikających z nieprawidłowej pracy trąbki słuchowej, np. u osób po wycięciu migdałów, u pacjentów z rozszczepem czy wysiękowym zapaleniem ucha środkowego,
  – zaburzeń mowy wynikających z wad twarzoczaszki. Po każdym zabiegu niezbędne jest wykonanie ćwiczeń usprawniających pracę tych mięśni, które były poddane zabiegowi.

Kto nie może skorzystać z zabiegów elektrostymulacji?
Zabieg elektrostymulacji jest w pełni bezpieczny, jednak istnieją pewne przeciwskazania do jego wykonania. Należą do nich:

 • choroby neurologiczne, np. padaczka,
 • choroby kardiologiczne,
 • zakażenia bakteryjne i wirusowe,
 • aparaty ortodontyczne stałe,
 • implanty słuchowe,
 • uszkodzenia skóry w miejscu zabiegu,
 • choroby nowotworowe