Project Description

Indywidualna Stymulacja Słuchowa (IAS) dr K. Johansena ma na celu poprawę przetwarzania bodźców słuchowych. Metoda Johansena jest znana i stosowana na całym świecie!

Dzieci z trudnościami w przetwarzaniu słuchowym mają problemy z:

 • prawidłowym różnicowaniem dźwięków,
 • lokalizacją źródła dźwięku,
 • rozumieniem wzorców dźwiękowych,
 • ze rozumieniem mowy zniekształconej czy w hałasie,
 • z rozwojem mowy, z prawidłową artykulacją, a także z uczeniem się, czytaniem, koncentracją uwagi oraz konstruowaniu pisemnych i ustnych wypowiedzi.

Dla kogo terapia Johansena?

Dla dzieci i młodzieży z:

 • opóźnionym rozwojem mowy,
 • dysleksją,
 • zaburzeniami koncentracji,
 • zaburzeniami uwagi i percepcji słuchowej,
 • trudnościami w rozumieniu i zapamiętywaniu poleceń i instrukcji,
 • ADHD,
 • nadwrażliwością na dźwięki,
 • ze specjalnymi potrzebami terapeutycznymi (autyzm, zespół Aspergera, mózgowe porażenie dziecięce, zespół Downa i niepełnosprawności sprzężone).

Problemy z centralnym przetwarzaniem słuchowym mogą pojawić się również u dzieci, których słuch jest w normie. Trudności w tym zakresie mogą pojawić się w wyniku:

 • częstych infekcji i zapaleń ucha środkowego,
 • powiększonego migdałka podniebiennego,
 • częstego wysiękowego zapalenia ucha,
 • wcześniactwa,
 • niedotlenienia w czasie porodu.

Co daje terapia Johansena? 

 • poprawę przetwarzania słuchowego
 • zdolności w zakresie koncentracji uwagi,
 • rozumienia mowy,
 • artykulacji,
 • samooceny,
 • motoryki (napięcie mięśniowe, koordynacja ruchów i utrzymywanie równowagi).

Na czym polega terapia?

Diagnoza w IAS obejmuje szczegółowy wywiad oraz badanie audiometrii tonalnej i testy mowy utrudnionej (w tym test dychotyczny). Kolejnym krokiem jest nagranie indywidualnie dostosowanej płyty – specjalnie filtrowana muzyka instrumentalna nagrywana jest na płytę CD. Dziecko otrzymuje płytę i słucha jej przez słuchawki przez 10 min dziennie. Co 4-8 tygodni kontrolowane są postępy w terapii. Po każdej wizycie kontrolnej dziecko otrzymuje nową płytę. Cały program terapeutyczny trwa od 6 do 10 miesięcy.

 

Umów na wizytę swoje dziecko już dziś! tel. 730 66 20 12