Project Description

Metoda Wczesnego Startu (ESDM) jest metodą wczesnej interwencji terapeutycznej dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku od 12 do 60 miesięcy. Została opracowana przez światowych ekspertów w dziedzinie autyzmu – psychologów dr Sally J. Rogers i dr Geraldine Dawson.

ESDM bazuje na zbudowanej z dzieckiem relacji, współdzieleniu zainteresowań dziecka, zaangażowaniu w zabawę i oczywiście na pozytywnym wzmacnianiu osiągnięć dziecka.  Metoda Wczesnego Startu buduje umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji, komunikację, zabawę. Bycie na poziomie dziecka, podążanie za jego zainteresowaniami pomaga zmniejszyć natężenie objawów w sferach dotkniętych przez autyzm.