Project Description

MFDR to uznawana na całym świecie, ugruntowana metoda wczesnej diagnostyki stosowana do wieloaspektowej oceny rozwoju psychoruchowego dzieci w wieku od pierwszego miesiąca do szóstego roku życia. Jest systemem wczesnej diagnostyki.

Głównym celem Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej jest kompleksowa ocena rozwoju psychoruchowego dziecka, dzięki której możliwe jest wczesne wykrywanie ewentualnych zaburzeń między innymi w zakresie percepcji, rozwoju mowy, kontaktów społecznych oraz funkcji ruchowych. Diagnostyka monachijska jest podstawą do podjęcia odpowiednich działań terapeutycznych.

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa ocenia 7 funkcji rozwoju:

 1. Dużą motorykę(lokomocję)
 2. Motorykę rąk
 3. Procesy poznawcze
 4. Mowę czynną
 5. Mowę bierną
 6. Dojrzałość społeczną
 7. Samodzielność.

 Korzyści wynikające ze stosowania MFDR

 • Uzyskanie wiarygodnego i wieloaspektowego profilu rozwojowego dziecka w odniesieniu do normy statystycznej.
 • Możliwość wczesnego wychwycenia ewentualnych deficytów rozwojowych.
 • Uzyskanie obiektywnej, rzetelnej diagnozy wszystkich najważniejszych funkcji psychomotorycznych dziecka.
 • Punkt wyjścia i wskazówki dla postępowania terapeutycznego.
 • Bardzo wartościowa diagnostyka w wielu aspektach leczenia i rehabilitacji oraz w kontakcie ze specjalistami wielu dziedzin medycznych.
 • Użyteczność wyników diagnostycznych MFDR praktycznie na całym świecie.