Project Description

Rehabilitacja dorosłych ma na celu przywrócenie sprawności funkcjonalnej, która została utracona
w wyniku choroby, wypadku lub operacji. Najważniejsza jest niezależność w wykonywaniu czynności dnia codziennego, powrót do życia społecznego, zawodowego i hobby.

Dla kogo ?

 • Udar mózgu,
 • Dyskopatia,
 • Choroba Parkinsona,
 • Stwardnienie Rozsiane,
 • Polineuropatia,
 • Uraz mózgowo-czaszkowy i rdzenia kręgowego,
 • Uszkodzenie nerwów obwodowych
 • Nietrzymanie moczu,
 • Kobiet po mastektomii,

oraz

 • przed i po operacji (wymiana stawu kolanowego, stawu biodrowego, operacja kręgosłupa)
 • po wypadkach komunikacyjnych, a także innych, będących konsekwencją uszkodzenia Ośrodkowego Układu Nerwowego.