Project Description

Terapia karmienia ma na celu naukę spożywania pokarmu w bezpieczny i komfortowy sposób. Prawidłowe przyjmowanie pokarmu jest podstawą rozwoju mowy.

Dla kogo?

Karmienia terapeutycznego wymagają dzieci:

 • z obniżonym lub podwyższonym napięciem mięśniowym,
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • u których występuje wybiórczość lub awersja pokarmowa,
 • z autyzmem, u których występują problemy jelitowe, wybiórczość lub nietolerancje pokarmowe.

Postępowanie terapeutyczne dostosowywane jest do indywidualnych potrzeb dziecka i rodziny.

Co obejmuje?

Terapia karmienia polega m.in. na:

 • ustaleniu właściwej pozycji dziecka w trakcie spożywania posiłków,
 • wspomaganiu funkcji oralnych związanych z przyjmowaniem pokarmów (picia, żucia, gryzienia, połykania),
 • odpowiednim zaaranżowaniu przestrzeni przyjaznej dziecku,
 • dostosowaniu akcesoriów umożliwiających prawidłowe karmienie,
 • dobraniu odpowiedniej konsystencji, faktury i smaku pokarmu uwzględniając etap rozwoju oraz możliwości dziecka.

Jakie są przyczyny zaburzeń karmienia? Oto niektóre z nich:

 • anomalie wrodzone przewodu pokarmowego,
 • wrodzona wiotkość krtani,
 • zaburzenia neurologiczne ( najczęściej Mózgowe Porażenie Dziecięce czy encefalopatia),
 • zaburzenia połykania,
 • alergie pokarmowe,
 • nadwrażliwość jamy ustnej,
 • wcześniactwo- niska masa urodzeniowa,
 • choroby genetyczne,
 • zaburzenia relacji matka- dziecko.