Project Description

Przeznaczona jest dla osób, które wskutek różnych czynników (wypadków, urazów, chorób) utraciły lub mają trudność z opanowaniem prawidłowej zdolności mowy. Terapię zawsze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb, możliwości oraz oczekiwań pacjenta.

Dla kogo?

  • zaburzenia komunikacji o typie afazji
  • jąkanie
  • inne zaburzenia mowy związane z uszkodzeniem układu nerwowego