Project Description

Ukierunkowana jest na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowego rozwoju dziecka, jako jednej z przyczyn niepowodzeń szkolnych.

Podczas zajęć pedagog pracuje nad:

 • motoryką dużą
 • motoryką małą
 • percepcją,
 • naśladownictwem,
 • czynnościami poznawczymi – rozwój opcji myślowych i pamięci,
 • mową i komunikacją,
 • koordynacją wzrokowo-ruchową,
 • samodzielnością.

Specjaliści z zakresu pedagogiki:

 • Pedagog specjalny
 • Tyflopedagog
 • Surdopedagog

Dla kogo?

 • Dzieci z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami manualno-grafomotorycznymi,
 • Wszystkie dzieci z opóźnieniem psychoruchowym ,
 • Dzieci niedowidzące, niewidome,
 • Dzieci niedosłyszące,
 • dzieci z ADHD,autyzmem, zespołem Aspergera , całościowymi zaburzeniami rozwoju.