Project Description

Terapia według Metody NDT-Bobath pomaga dziecku w rozwoju tak, aby mogło uzyskać niezależność w życiu i wykorzystać swe możliwości na tyle, na ile pozwala istniejące uszkodzenie Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN).

Prawidłowo wykonywane zabiegi pielęgnacyjne, karmienie, noszenie dziecka, czy zabawa z nim są odpowiednimi momentami do utrwalania ruchów ćwiczonych przez fizjoterapeutę. Odpowiednio przeszkoleni rodzice kontynuują ćwiczenia w warunkach domowych.

Dla kogo? – wskazania:

 • Opóźnienia rozwojowe
 • Asymetria ułożenia ciała
 • Wzmożone lub obniżone napięcie mięśni
 • Wcześniactwo
 • Nieprawidłowości w obrębie stawów: dysplazje, stopa zniekształcona
 • Porażenie mózgowe
 • Zespoły genetyczne
 • Uszkodzenie splotu barkowego
 • Przepuklina mózgowo-rdzeniowa
 • Dysplazja stawów biodrowych
 • Kręcz szyi