Project Description

DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH?

  • dla dzieci z zaburzeniami zachowania, przejawiającymi trudności w przestrzeganiu zasad w relacjach społecznych, które w niewłaściwy sposób nawiązują kontakty z rówieśnikami,
  • w normie intelektualnej, z lekką lub umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną,
  • dzieci wycofanych i nieśmiałych,
  • dzieci komunikujących się werbalnie (dzieci mówiące),
  • dzieci z Zespołem Williamsa, Zespołem Downa, autyzmem, Zespołem Aspergera.

 

DLACZEGO WARTO?

W trakcie cyklu terapeutycznego dzieci uczestniczą w zajęciach w formie warsztatowej, a następnie wykorzystują zdobyte umiejętności w trakcie zajęć terenowych. Oprócz nauki, dzieci miło spędzają czas dzięki animacjom i zabawom..

 

ORGANIZACJA

Zajęcia prowadzą wykwalifikowani terapeuci pracujący z dziećmi z różnymi zaburzeniami zachowania.

Wybór ćwiczonych umiejętności jest ustalany po wcześniejszej analizie potrzeb i możliwości uczestników.

 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!

Więcej informacji pod nr tel. 730 66 20 12