Miło nam poinformować, że pani Magdalena Poraj-Porawska pozytywnie ukończyła kurs przygotowujący do pracy metodą The Early Start Denver Model (ESDM).
Dziś porozmawiamy z panią Magdaleną o zaletach tej metody. 

Centrum Promyczek: Czy może Pani przybliżyć nam metodę ESDM?

Magdalena Poraj-Porawska: ESDM jest metodą wczesnej interwencji terapeutycznej dla małych dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Została opracowana przez światowych ekspertów w dziedzinie autyzmu – psychologów dr Sally J. Rogers i dr Geraldine Dawson.

CP: Czy terapia jest dla każdego dziecka, które wykazuje cechy ze spektrum zaburzeń autystycznych?

MPP: ESDM została stworzona z myślą o dzieciach w wieku od 12 do 60 miesięcy. Zaburzenia ze spektrum autyzmu możemy zaobserwować już u młodszych dzieci, w wieku niemowlęcym. Pamiętajmy, że szybka diagnoza to szansa na uniknięcie głębokiej niepełnosprawności i samodzielne życie w przyszłości.

CP: Jak wygląda terapią metodą ESDM?

MPP: Program terapii jest przygotowywany przez certyfikowanego terapeutę ESDM indywidualnie dla każdego dziecka. Model terapii zakłada zajęcia prowadzone przez przeszkolonych specjalistów w poradni, a także w domu, przez specjalnie przygotowanych do tego rodziców. Podczas terapii stosowane są techniki, które oddziałują na wszystkie sfery zaburzone w autyzmie, a w szczególności aktywują zachowania społeczne i komunikacyjne dziecka. W procesie terapeutycznym biorą udział także rodzice, na bieżąco informowani o przebiegu terapii. Jest to niezbędne do właściwego przebiegu procesu generalizacji – przenoszenia umiejętności zdobytych przez dziecko w placówce terapeutycznej na inne osoby i miejsca.

CP: Na licznych konferencjach międzynarodowych podkreślany jest fatkt, że The Early Start Denver Model (ESDM) to jedna z najbardziej obiecujących metod terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci. Obecnie metoda ta jest wdrażana w Polsce. A od niedawna dostępna również w naszym Centrum! 

MPP: Tak! W 2009 roku wykazano, że dzieci objęte programem ESDM poprawiają swoje wyniki w testach inteligencji i testach językowych. Udowodniono również zmniejszenie natężenia objawów we wszystkich zaburzonych sferach charakterystycznych dla autyzmu.

CP: Dziękujemy za rozmowę.