Aktualne szkolenia

Warsztaty dla Rodziców

Kochana Mamo! Kochany Tato! Dziecko w okresie noworodkowym oraz niemowlęcym jest bardzo wrażliwe i czułe na wszelkie nasze zachowania oraz czynności pielęgnacyjne. Każdy dzień wypełniony jest podnoszeniem i odkładaniem, noszeniem i przewijaniem, ubieraniem i rozbieraniem [...]

Regulamin szkoleń

ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM I FUNDACJĘ „PROMYCZEK” test3

Aby wziąć udział w wybranych przez Państwa szkoleniach należy:

1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy lub wysłać wiadomość na adres mailowy: centrumpromyczekszkolenia@gmail.com

2. Po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia należy dokonać wpłaty na konto oraz przesłać potwierdzenie przelewu na adres mailowy centrumpromyczekszkolenia@gmail.com

Dane do przelewu:
Bank PEKAO S.A 97 1240 4197 1111 0010 5323 4754
Fundacja „Promyczek” 34-120 Andrychów
w tytule przelewu: ‚Nazwa szkolenia – imię nazwisko uczestnika’.

3. W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które przesłały mailem potwierdzenie dokonania wpłaty oraz otrzymały potwierdzenie udziału w szkoleniu.

4. Faktura zostanie wystawiona zgodnie z danymi wprowadzonymi podczas rejestracji.

5. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia nie później niż 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zamawiającemu przysługuje zwrot 50% wpłaconej kwoty. W przypadku późniejszego zgłoszenia nieobecności, nie udzielamy zwrotu wpłaconych środków.

6. Fundacja „Promyczek” zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. W takim wypadku następuje zwrot wpłat uczestnikom.

UWAGA:

Osoby biorące udział w szkoleniach i kursach organizowanych przez Fundację „Promyczek” zobowiązują się do przestrzegania praw związanych z ochroną własności intelektualnej tj:

  • materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi, zabrania się kopiowania ich całości lub fragmentów bez uzyskania zgody autora;
  • zabrania się używania wszelkich urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk bez wyraźnej, pisemnej zgody organizatora kursu.

Szkolenia i kursy mają charakter kursów doskonalących dla specjalistów, studentów i rodziców, co oznacza, że wiedzę z nich wyniesioną można wykorzystywać wyłącznie do pracy z pacjentami, dziećmi.

Nasze formy doskonalenia nie uprawniają do prowadzenia szkoleń.