Temat szkolenia: USZKODZENIA NARZĄDU SŁUCHU – DIAGNOZA I TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Prowadzący: mgr Agnieszka Dziedzic

pedagog specjalny, logopeda-audiolog, neurologopeda kliniczny. Ukończyła studia doktoranckie z zakresu pedagogiki specjalnej na seminarium naukowym: Lingwistyka edukacyjna. Zajmuje się programowaniem rozwoju językowego u dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji. Członek Polskiego Stowarzyszenia Metody Fonogestów oraz Chorwackiego Stowarzyszenia Metody Werbo-tonalnej (Hrvatska Verbotonalna Udruga). Autorka kilku artykułów naukowych dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z wadą słuchu. Od kilku lat współpracuje z Polikliniką SUVAG w Zagrzebiu, zdobywając wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu metody werbo-tonalnej. W wolnych chwilach podróżuje po krajach bałkańskich i uczy się języka chorwackiego.

Termin: 12.07.2020 r. !!NOWY TERMIN!!

Czas trwania: całodniowe

Koszt: 350 zł*

Miejsce: Fundacja „Promyczek” ul. Krakowska 83L, 34-120 Andrychów

Odbiorcy: Logopedzi, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele przedszkoli i szkół integracyjnych, powszechnych, specjalnych, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz rodzice dzieci z wadą słuchu, z zaburzeniami w komunikacji językowej, Rady Pedagogiczne przedszkoli i szkół podstawowych.

Program:

1. Narząd słuchu – anatomia i fizjologia.
2. Rozwój funkcji słuchowych.
3. Etiologie uszkodzeń narządu słuchu.
4. Charakterystyka obiektywnych i subiektywnych badań słuchu.
5. Typologie uszkodzeń narządu słuchu: aspekt medyczny i logopedyczny.
6. Wywiad surdologopedyczny.
7. Funkcjonalna diagnoza surdologopedyczna. Narzędzia diagnostyczne.
8. Rozwój mowy i zaburzenia mowy u dzieci z uszkodzeniami narządu słuchu.
9. Metody i strategie w terapii dzieci z uszkodzeniami słuchu. Wychowanie słuchowo-językowe a trening słuchowy.
10. Komunikacja alternatywna i wspomagająca.
11. Programowanie wczesnych etapów rozwoju językowego z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej. Założenia teoretyczne metody i implikacje terapeutyczne.
12. Uszkodzenia jednostronne i ich konsekwencje w rozwoju językowym.
13. Karta Oceny Zachowań Komunikacyjnych (KOZK) i Karta Samooceny Umiejętności Komunikacyjnych (KSUK).
14. (C)APD – kryteria diagnostyczne, charakterystyka zaburzenia, wybrane metody terapii.
15. Specjalne potrzeby edukacyjno-terapeutyczne. Konstruowanie programów terapeutycznych.
16. Przedstawienie wybranych pomocy logopedycznych i materiałów dydaktycznych.
17. Dyskusja.

Uczestnicy otrzymują Zaświadczenie uczestnictwa w kursie, skrypt do części teoretycznej, szkolenie ma charakter warsztatowy.

W cenie szkolenia obiad i przerwy kawowe ze słodkim poczęstunkiem.

Obowiązuje wygodny (najlepiej sportowy) strój oraz obuwie na zmianę.

Warunki uczestnictwa: Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy: kliknij tutaj

* UWAGA! Wykupując udział w obu szkoleniach – WSPOMAGANIE ROZWOJU MOWY I KOMUNIKACJI Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW METODY WERBO-TONALNEJ oraz USZKODZENIA NARZĄDU SŁUCHU – DIAGNOZA I TERAPIA LOGOPEDYCZNA otrzymujesz 100 zł rabatu!