Temat szkolenia: WSPOMAGANIE ROZWOJU MOWY I KOMUNIKACJI Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW METODY WERBO-TONALNEJ

Prowadzący: mgr Agnieszka Dziedzic

pedagog specjalny, logopeda-audiolog, neurologopeda kliniczny. Ukończyła studia doktoranckie z zakresu pedagogiki specjalnej na seminarium naukowym: Lingwistyka edukacyjna. Zajmuje się programowaniem rozwoju językowego u dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji. Członek Polskiego Stowarzyszenia Metody Fonogestów oraz Chorwackiego Stowarzyszenia Metody Werbo-tonalnej (Hrvatska Verbotonalna Udruga). Autorka kilku artykułów naukowych dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z wadą słuchu. Od kilku lat współpracuje z Polikliniką SUVAG w Zagrzebiu, zdobywając wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu metody werbo-tonalnej. W wolnych chwilach podróżuje po krajach bałkańskich i uczy się języka chorwackiego.

Termin: 11.07.2020 r.

Czas trwania: całodniowe

Koszt: 450 zł*

Miejsce: Fundacja „Promyczek” ul. Krakowska 83L, 34-120 Andrychów

Odbiorcy: Logopedzi, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele przedszkoli i szkół integracyjnych, powszechnych, specjalnych, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz rodzice dzieci z wadą słuchu, z zaburzeniami w komunikacji językowej, Rady Pedagogiczne przedszkoli i szkół podstawowych.

Program:

  1. Biogram Petara Guberiny.
  2. Założenia systemu audio-globalno-wizualno-strukturalnego.
  3. Założenia metody werbo-tonalnej. Znaczenie prozodii w terapii słuchu i mowy.
  4. Sprzęt elektroakustyczny stosowany w terapii.
  5. Poliklinika SUVAG – charakterystyka funkcjonowania placówki. Kompleksowa diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami słuchu, mowy i komunikacji. Diagnoza funkcjonalna.
  6. Rytm fonetyczny – propozycje ćwiczeń (ruchowe stymulacje i muzyczne stymulacje) – wszystkie samogłoski i większość spółgłosek.
  7. Wykorzystanie piktogramów w zajęciach logorytmicznych.
  8. Prezentacja wybranych pomocy i materiałów dydaktycznych.
  9. Podsumowanie. Dyskusja.

Uczestnicy otrzymują Zaświadczenie uczestnictwa w kursie, zestaw pomocy dydaktycznych w formie elektronicznej (na dysku Google) oraz skrypt do części teoretycznej, szkolenie ma charakter warsztatowy.

W cenie szkolenia obiad i przerwy kawowe ze słodkim poczęstunkiem.

Obowiązuje wygodny (najlepiej sportowy) strój oraz obuwie na zmianę.

Warunki uczestnictwa: Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy: kliknij tutaj

* UWAGA! Wykupując udział w obu szkoleniach – WSPOMAGANIE ROZWOJU MOWY I KOMUNIKACJI Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW METODY WERBO-TONALNEJ oraz USZKODZENIA NARZĄDU SŁUCHU – DIAGNOZA I TERAPIA LOGOPEDYCZNA otrzymujesz 100 zł rabatu!