Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w Konferencji „Tabletowe dzieci”
Wydarzenie skierowane jest zarówno do logopedów, terapeutów, nauczycieli, jak i samych rodziców.
Koszt udziału*:
– rejestracja od 1. października do 20. listopada – 110 zł
* -25% dla studentów i rodzin adopcyjnych
 
Formularz rejestracyjny: kliknij tutaj
Program Konferencji:

8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników.

9.00 – 9.15 Otwarcie Konferencji. Powitanie gości. Wprowadzenie w problematykę Konferencji.

9.15 –  10.15 Uzależnienia – ratunek czy pułapka – Krzysztof Czekaj, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, certyfikowany terapeuta Dialogu motywacyjnego, prezes Stowarzyszenia „Szansa”, dyrektor ZLO 'Szansa”, superwizor Krajowego Biura Ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie.

10.15 – 11.15 W wirtualnym labiryncie zagrożeń – Piotr Rychły, pedagog resocjalizacyjny, profilaktyk uzależnień, specjalista z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej
z elementami profilaktyki. Właściciel Centrum Doradczo-Szkoleniowego Auxilium, praktyk z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w pracy z trudną młodzieżą, nieletnimi przestępcami, osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, narkomanami. Twórca autorskich programów szkoleniowych
z zakresu patologii społecznej w odniesieniu do relacji nauczyciel – uczeń, rodzic – dziecko.

11.15 – 12.00 Przerwa kawowa.

12.00 – 13.00 Uzależnienia dzieci i młodzieży od nowych technologii; przyczyny, profilaktyka, leczenie – prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska, literaturoznawca, filmoznawca, medioznawca, kulturoznawca, adiunkt
w Katedrze Literatury XX wieku Instytutu Filologii Polskiej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Absolwentka psychologii klinicznej dzieci
i młodzieży.

13.00 – 14.00 Odkrywanie tajemnicy dziecięcej cyberprzestrzeni – Monika Pleszewska, Specjalista psychoterapii uzależnień (nr SP/1213/2016), pedagog, profilaktyk. Realizator i koordynator warsztatów profilaktycznych dla dzieci młodzieży, rodziców, nauczycieli i innych grup zawodowych. Terapeuta uzależnień behawioralnych.Realizator rekomendowanego programu terapeutycznego Candis, „Programu Wzmacniania Rodziny”.

Panel dyskusyjny po każdym wystąpieniu.

Możliwość zakupienia pomocy dydaktycznych na stoiskach Wydawnictwa Edukacyjnego oraz WiR. Dostępna płatność kartą.
Organizatorzy: