Neurologopeda, diagnosta Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej, specjalista karmienia terapeutycznego. Zajmuje się terapią niemowląt i dzieci.  Trenerka oddechu metody Butejki. Prowadzi szkolenia z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń karmienia.

Wykładowca Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Metoda terapii oddechowej Butejki
 • Elektrostymulacja w terapii logopedycznej
 • Stymulacja traktu ustno-twarzowego
 • Diagnostyka i mioterapeutyczna stymulacja zaburzeń oralnych u noworodków i niemowląt – nowe podejście
 • Integracja Sensoryczna dla nauczycieli i osób pracujących z dziećmi
 • Terapia małego dziecka z autyzmem (do 4 r.ż.)
 • Terapia Ręki PTR
 • Makaton
 • Supporting oral feeding in fragile infants
 • Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju u dzieci chorych neurologicznie
 • Żywienie terapeutyczne niemowląt z obciążonym wywiadem neurologopedycznym – koncepcja neurofizjologiczna
 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna pacjentów ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami funkcji oralnych (w tym żywienie przez zgłębnik oraz PEG)
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy
 • Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych?
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji ergoterapii w pediatrii i Integracji Sensorycznej
 • Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, ale nie mogą?
 • Udział w licznych konferencjach