Logopeda, prowadzi terapię małych dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzi stymulację słuchową wg koncepcji – Johansen Indywidualna Stymulacja Słuchu.

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek: Logopedia  z audiologią.

Ukończone kursy i szkolenia:

  • Miofunkcja we wczesnej interwencji

  • IAS Johansen Indywidualna Stymulacja Słuchu

  • Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów Metody Werbo-Tonalnej

  • Stymulacja traktu ustno-twarzowego

  • Elektrostymulacja w terapii logopedycznej

  • Makaton I stopnia

  • Terapia małego dziecka z autyzmem (do 4 r. ż.)

  • Kurs metody fonogestów I stopnia

  • Kurs języka migowego I i II stopnia