Logopeda, prowadzi terapię małych dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzi stymulację słuchową wg koncepcji – Johansen Indywidualna Stymulacja Słuchu.

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek: Logopedia  z audiologią.

Ukończone kursy i szkolenia:

  • Kurs języka migowego II stopnia
  • Kurs języka migowego I stopnia
  • Kurs metody fonogestów I stopnia
  • Stymulacja traktu ustno-twarzowego
  • Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody Werbo-tonalnej
  • Elektrostymulacja w terapii logopedycznej
  • Makaton I stopnia
  • Terapia małego dziecka z autyzmem (do 4 r. ż.)
  • Johansen Indywidualna Stymulacja Słuchu.