Fizjoterapeuta niemowląt metodą Vojty, diagnosta metody Integracji Sensorycznej SI, fizjoterapeuta uroginekologiczny. Diagnosta Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej. Specjalizuje się w:

 • diagnozie i terapii niemowląt i małych dzieci metodą Vojty,
 • terapii nerwu błędnego wg teorii poliwagalnej.

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

 

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Osteopatia w pediatrii
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
 • Terapia pacjentów z asymetrią w wieku rozwojowym metodą Vojty
 • Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt, dzieci i młodzieży z zaburzeniami ruchowymi
 • Integracja Sensoryczna – I i II st.
 • Integracja Sensoryczna dla nauczycieli i osób pracujących z dziećmi
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny, wg Sally Goddard
 • Terapia małego dziecka z autyzmem (do 4 r.ż.)
 • Makaton
 • IPNFA – Basic Course Proprioceptive Neuromuscular Facilitation
 • Udział w licznych konferencjach