Fizjoterapeuta, prowadzi terapię neurorozwojową niemowląt i małych dzieci metodą Vojty, terapeuta Integracji Sensorycznej SI. Diagnosta Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej

Ukończone kursy i szkolenia:

  • Integracja Sensoryczna dla nauczycieli i osób pracujących z dziećmi
  • Terapia małego dziecka z autyzmem (do 4 r.ż.)
  • Terapia pacjentów z asymetrią w wieku rozwojowym metodą Vojty
  • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny, wg Sally Goddard
  • Makaton
  • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
  • Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt, dzieci i młodzieży z zaburzeniami ruchowymi
  • Integracja sensoryczna
  • IPNFA – Basic Course Proprioceptive Neuromuscular Facilitation
  • Udział w licznych konferencjach