Pedagog, prowadzi terapię małych dzieci oraz młodzieży z autyzmem i wyzwaniami rozwojowymi.

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, na wydziale Nauk Społeczno – Pedagogicznych, kierunek: Pedagogika, specjalność: Terapia zajęciowa.

Absolwentka Małopolskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Dietla w Krakowie na wydziale Komunikacji Społecznej i Informatyki Stosowanej, kierunek: Pedagogika, specjalność: Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących
 • EEG Biofeedback
 • MAKATON
 • Terapia Behawioralna w teorii i praktyce. III modułowy kurs bazowy
 • Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji
 • Przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej – Wyższa Szkoła Biznesu i
 • Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Integracja Sensoryczna dla nauczycieli i osób pracujących z dziećmi
 • Terapia małego dziecka z autyzmem (do 4 r.ż.)
 • Terapia i edukacja dziecka ze spektrum autyzmu
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia diagnoza-terapia-masaż
 • Charakterystyka Funkcjonowania Wzrokowego wcześniaków oraz dzieci z uszkodzeniem OUN
 • Kurs Autyzm, a niepełnosprawność intelektualna
 • Kurs ABC spektrum autyzmu. Wprowadzenie w tematykę ASD
 • Kurs Budowanie tożsamości osób ze spektrum autyzmu
 • Kurs Podstawy czytania sylabowego z dziećmi (3-9 lat).
 • Udział w licznych konferencjach