Pedagog, prowadzi terapię małych dzieci oraz młodzieży.z autyzmem i wyzwaniami rozwojowymi.

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, na wydziale Nauk Społeczno – Pedagogicznych, kierunek: Pedagogika, specjalność: Terapia zajęciowa.

Absolwentka Małopolskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Dietla w Krakowie na wydziale Komunikacji Społecznej i Informatyki Stosowanej, kierunek: Pedagogika, specjalność: Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna

Ukończone kursy i szkolenia:

  • Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących
  • EEG Biofeedback
  • Kurs MAKATON
  • Terapia Behawioralna w teorii i praktyce. III modułowy kurs bazowy
  • Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji
  • Przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej – Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
  • Integracja Sensoryczna dla nauczycieli i osób pracujących z dziećmi
  • Terapia małego dziecka z autyzmem (do 4 r.ż.)
  • Terapia i edukacja dziecka ze spektrum autyzmu
  • Udział w licznych konferencjach