Neurologopeda kliniczny, terapeuta Integracji Sensorycznej, diagnosta Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej. Prowadzi terapię niemowląt i dzieci, a także dorosłych. Zajmuje się terapią odruchów wg metody dr S. Masgutovej. W swojej pracy wykorzystuje elementy terapii czaskowo-krzyzowej oraz terapii nerwu błędnego wg teorii poliwagalnej. Udziela konsultacji neurologopedyczno-laktacyjnych dla kobiet w okresie karmienia piersią.

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, specjalność: neurologopedia kliniczna.

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego, kierunek: Filologia polska, specjalność: logopedia.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji – kurs rozszerzony
 • Miofunkcja we wczesnej interwencji MIOF 0-3 – metoda dr M. Wawrzynów
 • Elektrostymulacja w terapii logopedycznej
 • Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody Werbo-tonalnej
 • Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych MNRI® wg dr S. Masgutovej
 • Stymulacja traktu ustno-twarzowego
 • Diagnostyka i mioterapeutyczna stymulacja zaburzeń oralnych u noworodków i niemowląt – nowe podejście dr Mira Rządzka
 • Integracja Sensoryczna dla nauczycieli i osób pracujących z dziećmi
 • Terapia małego dziecka z autyzmem (do 4 r.ż.)
 • Terapia Ręki PTR
 • Makaton
 • Ośrodkowe Zaburzenia Słuchu (C)APD – jedną z przyczyn trudności w uczeniu się
 • Fizjologiczna metoda terapii zaburzeń ustnej fazy połykania i oddychania w dyslalii obwodowej funkcjonalnej
 • Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju u dzieci chorych neurologicznie
 • Żywienie terapeutyczne niemowląt z obciążonym wywiadem neurologopedycznym – koncepcja neurofizjologiczna
 • Integracja Sensoryczna – kurs I i II stopnia
 • Więź jako czynnik chroniący rozwój
 • Neurostymulacja Rozwoju Dziecka
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
 • Integracja odruchów ustno-twarzowych wg dr S. Masgutovej
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy
 • Praca z dzieckiem z zaburzeniami autystycznymi – metoda E. Wianeckiej
 • Udział w licznych konferencjach