Fizjoterapeuta, prowadzi terapię neurorozwojową niemowląt i małych dzieci metodą Vojty oraz NTD-Bobath, w swojej pracy wykorzystuje elementy metody SI.

Absolwentka Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierunek fizjoterapia.

Ukończone kursy i szkolenia:

  • Terapia neurorozwojowa NTD-Bobath
  • Osteopatia w pediatrii i neonatologii
  • Kurs PNF
  • Kurs PNF w pediatrii
  • Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt, dzieci i młodzieży z zaburzeniami ruchowymi
  • Globalna Terapia Stopy
  • Przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej – Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji
  • Udział w licznych konferencjach