Pedagog, prowadzi terapię dzieci i młodzieży. Specjalizuje się w terapii grupowej dzieci z problemami ze spektrum autyzmu jako trener TUS. Prowadzi zajęcia z Sensoplastyka®.

Absolwentka studiów licencjackich Animacja społeczno-kulturalna z edukacja kulturalna na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach Filia Cieszyn

Absolwentka studiów magisterskich na kierunkach Edukacja kulturalna oraz Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczna na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach Filia Cieszyn

 

Ukończone kursy i szkolenia:

  • Trener TUS – Trening Umiejętności Społecznych
  • Integracja sensoryczna jako metoda pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
  • Terapia ręki i wspierania rozwoju motorycznego dziecka
  • Nauczanie polisensoryczne
  • Kinezjologia Edukacyjna I i II cześć
  • Terapia małego dziecka z autyzmem
  • Trener choreoterapia – metoda odreagowania napięć psychoruchowych
  • Trener Sensoplastyka® I i II stopnia
  • Kurs Wychowawcy kolonijnego