Logopeda, prowadzi terapię dzieci, młodzieży i dorosłych. W swojej pracy wykorzystuje różne metody, w tym Metodę Krakowską.

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, specjalność: Nauczycielska z logopedią.

Ukończone kursy i szkolenia:

  • Makaton
  • Masaż logopedyczny
  • Diagnostyka i mioterapeutyczna stymulacja zaburzeń oralnych u noworodków i niemowląt – nowe podejście
  • Integracja Sensoryczna dla nauczycieli i osób pracujących z dziećmi
  • Terapia Ręki
  • Terapia i edukacja dziecka ze spektrum autyzmu
  • Terapia małego dziecka z autyzmem (do 4 r.ż.)
  • Udział w licznych konferencjach