Neurologopeda. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z różnymi problemami logopedycznymi, a także z dorosłymi po incydentach neurologicznych. Prowadzi stymulację słuchową wg koncepcji IAS
Johansen.

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • IAS Johansen Indywidualna Stymulacja Słuchu
 • Diagnoza i terapia miofunkcjonalna
 • Elektrostymulacja w terapii logopedycznej
 • Stymulacja traktu ustno-twarzowego
 • Stymulacja traktu ustno-twarzowego. Moduł wędzidełkowy.
 • Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących
 • Smoczek z perspektywy logopedy
 • Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego CAPD
 • Staw skroniowo-żuchwowy okiem logopedy
 • Ankyloglosja – krótkie wędzidełko języka
 • Makaton
 • Masaż logopedyczny
 • Diagnostyka i mioterapeutyczna stymulacja zaburzeń oralnych u noworodków i niemowląt – nowe podejście
 • Integracja Sensoryczna dla nauczycieli i osób pracujących z dziećmi
 • Terapia Ręki
 • Terapia i edukacja dziecka ze spektrum autyzmu
 • Terapia małego dziecka z autyzmem (do 4 r.ż.)
 • Anatomia dla logopedów
 • Wywoływanie głosek. Warsztat praktyczny
 •  Połykanie w logopedii w ujęciu praktycznym. Diagnoza i terapia połykania
 •  Seplenienie boczne – diagnoza, metody korekcji i terapia na przykładzie głosek szeregu
  syczącego
 • Programowanie terapii osób dorosłych z zaburzeniami mowy i języka
 • Udział w licznych konferencjach