Logopeda, prowadzi terapię dzieci, młodzieży i dorosłych. W swojej pracy wykorzystuje różne metody, w tym Metodę Krakowską. Prowadzi stymulację słuchową wg koncepcji – Johansen Indywidualna Stymulacja Słuchu.

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, specjalność: Nauczycielska z logopedią.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Elektrostymulacja w terapii logopedycznej
 • Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących
 • Smoczek z perspektywy logopedy
 • Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego CAPD
 • Staw skroniowo-żuchwowy okiem logopedy
 • Ankyloglosja – krótkie wędzidełko języka
 • Makaton
 • Masaż logopedyczny
 • Diagnostyka i mioterapeutyczna stymulacja zaburzeń oralnych u noworodków i niemowląt – nowe podejście
 • Integracja Sensoryczna dla nauczycieli i osób pracujących z dziećmi
 • Terapia Ręki
 • Terapia i edukacja dziecka ze spektrum autyzmu
 • Terapia małego dziecka z autyzmem (do 4 r.ż.)
 • Johansen Indywidualna Stymulacja Słuchu
 • Udział w licznych konferencjach