Pedagog specjalny, terapeuta Integracji Sensorycznej, zajmuje się terapią dzieci z różnymi wyzwaniami rozwojowymi. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi metodą Kinezjologii
Edukacyjnej.

Absolwentka Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku – Białej, kierunek: Pedagogika, specjalność: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz Edukacja
elementarna i terapia pedagogiczna

Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Brzegu, Studiów z zakresu Integracji Sensorycznej

Absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Studiów w zakresie Oligofrenopedagogika – Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

 

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Kinezjologia Edukacyjna
 • Terapia małego dziecka z autyzmem (do 4 r.ż.)
 •  Integracja Sensoryczna dla nauczycieli i osób pracujących z dziećmi
 •  Uszkodzenia narządu słuchu – diagnoza i terapia logopedyczna
 • Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody Werbo-
  tonalnej
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku
 • Analiza wzrokowa – kiedy i jak ćwiczymy
 • Przetwarzanie wzrokowe
 • Udział w licznych konferencjach naukowych i webinarach