Pedagog specjalny, tyflopedagog, diagnosta neurorozwojowy SI oraz INPP, diagnosta ADOS 2, terapeuta traum, lęków, przewlekłego stresu. Specjalizuje się w:

 • pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem oraz z problemami w zachowaniu,
 • pracy z osobami z lękami, traumą, nerwicą

Prowadzi również terapię dzieci niewidomych i niedowidzących. Stopień nauczyciela dyplomowanego.

Prowadzi szkolenia z zakresu diagnozy i terapii dzieci z ASD.

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Metropolitan University w Londynie.

Ukończone kursy i szkolenia dotyczące terapii:

 • Terapia SE – Somatic Experiencing – terapia traumy, przewlekłego stresu, stanów lęków, nerwic
 • Terapia SSP – Safe and Soung Protocol
 • Terapia nerwu błędnego (Teoria Poliwagalna)
 • Terapia INPPP – Integracji Odruchów Pierwotnych wg S. Goddart-Blythe
 • Terapia ESDM – Early Start Denver Model – Metoda Wczesnego Startu – terapia małych dzieci z autyzmem
 • TEACCH
 • Terapia SI – Integracja Sensoryczna
 • Team-Teach
 • Matematyka dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • Logika i komunikacja u dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • Zarządzanie zachowaniami u dzieci z ASD
 • ABA – podstawy terapii behawioralnej
 • PECS – komunikacja wspomagająca i alternatywna
 • Makaton – II stopień