Project Description

Jest to potwierdzenie lub wykluczenie istnienia zaburzeń integracji sensorycznej oraz szczegółowej określenie ich rodzaju. Na diagnozę integracji sensorycznej składa się szczegółowy wywiad z rodzicami/opiekunami oraz wykonywanie przez dziecko zadań zgodnie ze standardami. diagnostycznymi SI. Diagnoza obejmuje zazwyczaj kilka spotkań i kończy się opisem podsumowującym wyniki i zawierającym zalecenia terapeutyczne.

Co daje diagnoza?

Pozwala szczegółowo określić rodzaj zaburzeń integracji sensorycznych i opracować indywidualny program terapii dla dziecka.

Dla dzieci:

z objawami takimi, jak:

 • nadaktywność ruchowa
 • niechęć do ruchu
 • problemy z koncentracją uwagi,
 • nadpobudliwość emocjonalna
 • obniżony poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • zaburzenia planowania motorycznego ( tzw. niezdarne dziecko)
 • trudności w wykonywaniu zadań ruchowych na polecenia słowne
 • zaburzenia poczucia kierunku
 • słaba organizacja zachowania (chaotyczne działania)
 • zaburzenia mowy
 • trudności w obcowaniu z innymi dziećmi
 • problemy z czytaniem, pisaniem
 • niska samoocena

oraz z zaburzeniami rozwojowymi: autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce, innymi.