Project Description

Vojta:

Diagnostyka wg Vojty jest to bardzo szczegółowa metoda oceny rozwoju niemowląt – polega na opisie wzorca dobowego dziecka, ocenie historii prenatalnej i okołoporodowej, ocenie motoryki spontanicznej dziecka pod względem prawidłowych i nieprawidłowych wzorców ruchowych, napięcia mięśniowego oraz badaniu neuromotorycznym tzw. reakcji ułożeniowych.

Bobath:

Diagnostyka wg koncepcji Bobath polega na ocenie motoryki spontanicznej dziecka oraz obserwacji odruchów postawy w różnych pozycjach, reakcji dziecka na zmiany ułożenia ciała, wywiadzie okołoporodowym.

Dla kogo? – wskazania:

 • Dziecko niespokojne, odginające się, z kolkami
 • Dziecko z zaburzeniami regulacji – cykl dobowy czuwanie-sen
 • Dziecko mające problemy z przyjmowaniem pokarmu z piersi
 • Dziecko zbyt spokojne, słabo reagujące na bodźce
 • Asymetria ułożenia ciała
 • Wzmożone lub obniżone napięcie mięśni
 • Opóźnienia rozwojowe
 • Wcześniactwo
 • Nieprawidłowości w obrębie stawów: dysplazje, stopa zniekształcona
 • Porażenie mózgowe
 • Zespoły genetyczne
 • Uszkodzenie splotu barkowego
 • Przepuklina mózgowo-rdzeniowa
 • Dysplazja stawów biodrowych
 • Kręcz szyi
 • Dystrofie mięśniowe, zaniki mięśni
 • Skrzywienie kręgosłupa, zespoły bólowe
 • Stwardnienie rozsiane
 • Udary