Project Description

W ramach terapii psychologicznej prowadzona jest stymulacja rozwoju poznawczego, społecznego, emocjonalno-motywacyjnego i mocnych stron dziecka, a także wyrównywanie deficytów rozwojowych.

Celem terapii jest wdrożenie dziecka do takich umiejętności, które pomogą mu sprawnie funkcjonować w każdej sytuacji dnia codziennego.

Dzięki terapii psychologicznej dziecko podejmuje i kontynuuje działania z własnej chęci, odczuwa satysfakcję z pracy, poszukuje.

Dla kogo?

  • Dzieci z zaburzeniami zachowania
  • Dzieci z trudnościami emocjonalnymi
  • Zaburzenia odżywiania
  • Lęki i fobie
  • Zaburzenia snu